Moderna språken i skolan

Moderna språken i skolan

Varför har vi nytta av att lära oss just spanska, franska och tyska i skolan? Varför inte ha till exempel ett jugoslaviskt språk i skolan? Det beror på att folk har mer nytta av de moderna språken i skolan förklara Lars Granath, utredare för Liberalerna.  

Lars Granath, 60 år, jobbar på Liberalernasriksdagskansli

Varför är det just franska,Tyska och Spanska som är moderna språk?

– För att det ska vara lättare för folk. Många flyttar och jobbar i t.ex  Spanien och Tyskland och då underlättar det att kunna språket.

Har ni funderat på andra språkval?

-Inte just nu men i framtiden har vi tänkt på till exempel kinesiska för att det finns många svenskar som flyttar dit för jobb och det finns mycket handel mellan länderna. Det hade varit bra om fler valde ett modernt språk så att de också kan lära sig det eftersom det finns många som väljer bort det.

Varför finns inte t.ex något jugoslaviskt språk med i moderna språk?

– För att det finns hemspråk för det. Om man har utländsk bakgrund har man rätt att gå på hemspråk.