Krönika: Busskort året om borde vara en självklarhet

Krönika: Busskort året om borde vara en självklarhet

Idag får alla skolelever gratis busskort om de har några särskilda skäl till det. Detta innebär att många som har en lång väg till skolan måste betala busskort själva. Förväntas deras föräldrar betala för deras busskort varje månad när skolan egentligen ska vara gratis?

Malmö Stad borde införa kostnadsfria busskort för alla skolungdomar året runt, vilket andra kommuner redan infört. Skolan är ju gratis då ska väl transporeten också vara det tänker man. En liten ändring som att införa gratis busskort kan förändra en ungdoms vardag till det bättre.

Många ungdomar från årskurs 6 till andra året på gymnasiet har fått gratis sommarbusskort som de kan använda under sommaren. Det är Vänsterpartiet som har drivit igenom förslaget om kostnadsfria busskort till skolelever under sommaren. Man märker att ungdomar tycker detta är en bra idé, och många av mina vänner uppskattar busskortet. De tycker att det är en bra idé ekonomiskt samtidigt som man kan gå på nya aktiviteter på sommaren.

Jag tycker att det är bra med sommarlovsbiljetten fast det skulle kanske vara mer användbar om ungdomar istället fick kostnadsfritt busskort året om. Om skolan är kostnadsfri då ska väl transporten dit också vara det. Detta skulle underlätta arbetet i skolan samtidigt som det är bra för ungdomar.

Många ungdomar i min närhet upplever att deras föräldrar inte har råd med månadskort som man måste fylla på varje månad. Det blir inte bättre om man har en stor familj som behöver fler busskort och samtidigt som föräldrar kanske är arbetslösa. Om man skaffade gratis busskort så skulle det underlätta för ungdomar som håller på med någon sport eller fritidsaktivitet samtidigt för föräldrarna. Detta skulle också öka motivationen att ta sig till skolan och det skulle minska frånvaron. Att föräldrar köper månadskort till sina barn kan ha en negativ effekt på dem i framtiden då de blir beroende av sina föräldrar i ung ålder. I en familj behöver ju också föräldrarna busskort plus barnens månadskort, kostnaderna blir höga. Om alla skolungdomar får kostnadsfria busskort skulle det öka jämlikheten.

Man har redan infört skolkort i Göteborg där alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Om man inför skolkort i Malmö kommer ungdomarna få möjligheten att utforska nya ställen i Malmö.

Enligt Anders Rubin som är Socialdemokraternas ordförande i grundskolenämnden Malmö borde man uppmana ungdomar till att cykla istället för åka kollektivtrafik. Vilket inte funkar för alla då man kanske inte har råd med en cykel. Då kan man ju inte gå exempelvis 3,5 kilometer eller 5,5 kilometer om man nu går i gymnasiet. Istället för att ha busskort bara för de som har en viss lång sträcka kan man skaffa kostnadsfria busskort året om för alla ökar jämlikheten i samhället.

Jag tycker att alla ungdomar ska ha tillgång till busskort oavsett om deras föräldrar har råd att fylla på kortet eller ej. Samtidigt som det också ska vara rättvist för de ungdomar vars föräldrar inte har möjligheten att köra sina barn med bil. Det är också viktigt att ungdomar tidigt lär sig hur kollektivtrafiken funkar då de kommer att ha stor nytta av det i framtiden. Så klart är det viktigt att ungdomar fokuserar mer på att cykla och röra på sig vilket är bra men på vintern går det ju inte att cykla eller gå till skolan. Vilket kan leda till att eleverna blir försenade till lektioner och missar viktig lektionstid.