Fysisk aktivitet livsviktigt för unga

Fysisk aktivitet livsviktigt för unga

Ett mycket viktigt ämne i samhället är barn och ungdomars hälsa. Man anser att det är livsnödvändigt för unga att röra på sig i syfte att hålla igång hälsan och må bra. Varför är det egentligen så och är det många ungdomar som faktiskt rör på sig tillräckligt mycket?

Både som liten och som stor får man höra att man ska ut och röra på sig. Det är viktigt att få upp pulsen och röra på kroppen. Som liten är det enklare att hålla igång träningen då man rör sig mer på rasterna och när man leker med sina kompisar. Men ju äldre man blir, desto vanligare blir det att trappa ner på träningen. Man blir latare, vill mest sitta och kolla på serier eller så tar läxorna upp för mycket tid. Många ungdomar har inte kunskap om varför det är viktigt att röra på sig och vad som faktiskt kan hända om man inte håller igång kroppen.

Genom att röra på sig regelbundet ökar man dels hjärnans kapacitet och man får mer motivation, vilket är bra inom skolan, men det skyddar även oss från dåliga saker som kan hända med kroppen. Det är nämligen så att om man inte rör sig tillräckligt finns det risker för att ens livslängd förkortas, man kan få sjukdomar enklare och man kan automatiskt bli latare. 

Dessa två killar har rest ända från Göteborg och Stockholm för att vara på ett träningsläger på Hyllie sportcenter.

I en studie som CIF (centrum för idrottsforskning) gjorde år 2016 kom man fram till att unga inte rörde sig tillräckligt. Denna undersökning gjordes på cirka 1700 barn, men det var endast 800 av dessa resultat som gick att använda. Enligt det Svenska läkaresällskapet ska unga mellan 6 och 17 år utföra någon slags fysisk aktivitet i minst 60 minuter om dagen. För att täcka dessa 60 minuter kan man cykla, leka på rasten eller vara med på idrotten exempelvis. Men enligt denna undersökning är det bara 44% av unga killar som täcker detta behov och endast 22% av unga tjejer som täcker behovet. Redan här kan man se en skillnad mellan hur mycket unga tjejer och killar rör på sig rent allmänt.

För en sak som man pratar mycket om i samband med detta är skillnaden på tjejer och killar. Man har genom olika forskningar och studier kommit fram till att allt fler tjejer än killar slutar röra på sig när de blir större. Framförallt tjejer i gymnasiet. Därför är det väldigt viktigt att uppmuntra dem till att röra sig mer, träna eller till och med bara cykla till skolan istället för att ta bussen.

På Hyllie sportcenter finns det en massa olika sporter och aktiviteter man kan testa på och även gå på. Där finns något som passar alla och det är ett bra ställe där ungdomar kan röra på sig men samtidigt ha kul.

Jenny Ejderbrink, 44 år, Lindeborg, receptionsansvarig och omhändertagare av event på Hyllie sportcenter.

– Jag har märkt att det mest är ungdomar i 14 och 15 års åldern som slutar på sporter, men samtidigt har det börjat bli mer trendigt att vara hälsosam och träna så jag vet inte hur det ser ut i nuläget. Men att det är mer tjejer eller killar som slutar har jag inte märkt. Jag tycker att det är ganska jämnt, här i alla fall.

Gör ni något för att få mer ungdomar att röra på sig?

– Vi försöker hela tiden få mer ungdomar att inte bara hänga på stan utan sysselsätta sig med något, därför brukar vi ha olika dagar där det är gratis, man får rabatt eller liknande. Till höst ska vi börja med att barn mellan 7 och 13 år får komma hit på eftermiddagarna och prova på saker gratis, lite som ett fritids fast man rör på sig. Vi försöker även få in mer gratisdagar som förhoppningsvis får ungdomar att röra på sig mer.

Enligt idrottsforskning.se är ett ställe där ungdomar rör sig mycket på idrotten i skolan. Det är där de flesta ungdomar får sin motion och aktiva rörelse ifrån. Om man kollar på hur det är på helgen kan man se att både unga killar och tjejer inte rör sig alls lika mycket. Ofta sitter de istället hemma och spelar tv-spel eller kollar på serier. I samband med att internet har utvecklats har det även dykt upp flera faktorer som gör ungdomar mer lata och stillasittande. Fler och fler ungdomar väljer att kolla serie istället för att gå ut och röra på sig. Därför är det viktigt att uppmuntra dem till att utföra någon slags fysisk aktivitet om dagen.

Jennifer Davidsson och Frida Hoff, 15 år, Klagshamn, ska efter sommarlovet börja nionde klass

Både Jennifer och Frida går på mer än en aktivitet på fritiden. De tycker att det är viktigt att hålla igång och ha något att göra på fritiden. Dessutom tycker de att det är viktigt att socialisera sig, vilket man lätt gör genom sporter och olika aktiviteter. De skulle inte kunna tänka sig att sluta helt på sport eftersom att det är en sak som är viktig för ens hälsa och välmående. Båda två har någon gång slutat på en sport och anledningarna är bland annat att kompisar också hade slutat så då följde man bara efter dem och att man har haft mycket annat att göra och blivit stressad på grund av det.

Tennis är en av de många sporter man kan testa på, på Hyllie sportcenter.

Det är alltså livsviktigt att hålla igång barn och ungdomar, få dem att röra på sig och göra någon slags aktiv rörelse om dagen. Barnen är vår framtid, och om barnen inte mår bra, har dålig hälsa och liknande är det folkets ansvar att göra något och förändra situationen.