Krönika: Hur ska vi ha det med betygssystem egentligen?

Krönika: Hur ska vi ha det med betygssystem egentligen?

Under de senaste 114 åren har betygssystemet ändrats hela 5 gånger, vilket enligt mig är väldigt konstigt och framförallt dåligt. Inte nog med att det har ändrats så pass många gånger utan man har även ändrat vilken årskurs man börjar få betyg i ett antal gånger. Detta är enligt mig inte något som låter hållbart och jag är säker på att jag inte är den enda som tycker det.

Om man kollar på det betygssystem som man använder sig av just nu är det system som jag har erfarenhet av och det är inte ett system jag är jätte förtjust i. Det var för bara sju år sedan som betygssystemet senast ändrades. Betygssystemet som man använde sig av tidigare var IG,G,VG och MVG. Detta system höll endast i 17 år innan man ändrade det till ett bokstavssystem som består av A-F. Alltså har systemet inte funnits alls länge och enligt mig är det inte förvånande om det ändras snart igen.

Betygssystemet har ändrats under många generationer. Om man bara kollar inom ens familj kan ens föräldrar haft ett betygssystem, ens storasyskon haft ett annat betygssystem och du själv ännu ett annat betygssystem. I min familj ser det ut på detta sättet då min äldsta storasyster hade IG, G etc medans min andra storasyster hade A-F systemet. Detta gjorde att min äldre storasyster kan ha haft det enklare men även svårare att få högre betyg medans min andra syster haft det tvärtom. Att man då i tre generationer haft helt olika sätt att få betyg i kan vara både bra och dåligt.

Det enda bra jag ser med att betygssystemet ändras är att man kan se att skolan utvecklas och inte bara står still. Men samtidigt finns det flera dåliga saker med det hela. För det första kan det bli svårt för föräldrarna att förstå det nuvarande systemet då det var annorlunda på deras tid. Därmed kan det va svårt för dem att känna medlidande till deras barn.

Dessutom blir det jobbigt för de personer som redan går i skolan när systemet ändras. Om man nu tar 95:orna som exempel som precis hade slutat nian när betygssystemet ändrades. Inte nog med att de behövde vänja sig vid att ha ett helt nytt system men de behövde gå igenom det medans de började gymnasiet, vilket är svårt bara som det är. Om det kommer fler ändringar kommer det vara fler elever som utsätts för detta och det kan påverka deras studier. Dessutom kan man behöva ägna mer lektionstid genom att gå igenom hur betygssystemet fungerar vilket gör att man tappar tid som man kan lägga på studierna. Därför anser jag att man ska komma på det optimala betygssystemet som man sedan håller fast vid under en längre tidsperiod.

I samband med betygsändringen år 2011 ändrade man även vilken årskurs man började få betyg i. Tidigare började man få betyg i årskurs åtta men runt år 2011 sänktes det till årskurs sex. Detta blev jobbigt både för eleverna som skulle börja sexan eller gick i sexan och mellanstadielärare som nu behövde börja sätta betyg.För något som jag anser att många inte tänker på är hur svårt det måste varit för lärarna. De behövde lära sig ett helt nytt betygssystem samtidigt som de behövde lära eleverna det och säkert ta emot en massa klagomål om det. Alltså tycker jag inte bara att man ska sluta ändra systemet så mycket för eleverna skull utan även för lärarnas.

Politikern Jan Björklund anser att man till och med ska sänka det till årskurs fyra för att få eleverna att jobba hårdare och bli mer studiemotiverade. Men jag anser att man då sätter för stor press på eleverna. De elever som går i fyran är runt 10-11 år vilket enligt mig är en alldeles för ung ålder för att lyckas klara av den pressen som betyg medför. Nu menar jag inte att de som går i fyran är dåliga i skolan och därmed inte skulle klara av att få betyg utan det jag menar är att de som går i fyran borde kunna ta det lite lugnare och inte behöva oroa sig över hur man presterar på lektionerna och på alla arbeten man genomför.

De som tar hand om betygssystemet ska fokusera på att ta fram det mest optimala systemet som passar både elever och lärare, och som inte gör det omöjligt för elever att få höga betyg. Eftersom att vi barn är extremt viktiga för framtiden tycker jag att folk ska börja lyssna på oss och ta tag i detta eftersom att det finns många som tycker att detta är ett problem.