Krönika: Många risker med att begränsa yttrandefriheten

Bild: Pressbild, Sveriges domstolar.

Krönika: Många risker med att begränsa yttrandefriheten

Yttrandefriheten är en av de viktigaste lagarna vi har. Ju mer vi begränsar den ju mer begränsar vi också vår demokratiska rätt att uttrycka oss hur vi vill.

I Sverige har vi rätt att yttra nästan vilka åsikter och tankar vi vill. Yttrandefrihet är en grundlag och en viktig del av vår demokrati. Det finns en del saker du inte får lov att göra även om vi har yttrandefrihet. Man får till exempel inte kränka, förföra eller hota folk. Du får inte heller begå hets mot folkgrupp, vilket är att ”offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Du får inte heller begå hets mot folkgrupp, vilket är att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Att man inte får hota folk är en självklarhet och om man gör det bör man bestraffas. Men att man inte får sprida nedsättande om en del människor för med sig flera problem. Ett av de mindre problemen jag har med det är att man inte får offentligt sprida nedlåtande uttalanden om vissa människor, men inte andra. Lagen handlar om anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Det betyder alltså att jag får sprida nedlåtande uttalanden om kvinnor, men inte om mörkhyade människor.

Man kan inte heller säga att anledningen att kön inte finns med som en av de skyddade grupperna är för att lagen skyddar minoriteter. För i alla av de skyddade grupperna finns det minoriteter och majoriteter. Precis som det finns med kön och mobilprefrenser.

Men i det stora och hela ligger problemet inte i om man får kränka en eller annan människa, utan att man inte får kränka vissa grupper. Yttrandefriheten ger oss rätt att tycka och säga nästan vad vi vill, då måste vi ju få lov att säga fruktansvärda saker också. Så länge ingen går till personligt angrepp eller hotar någon måste de väl få säga vad de vill.

Bara för att jag tycker att det är helt fruktansvärt att någon säger att de önskar att alla mörkhyade borde dö, betyder inte det att de inte har rätt att säga det. Bara för att klargöra, jag är verken rasist eller nasizt och jag tycker att rasistiska och nasiztiska åsikter är fruktansvärda och önskar att de inte fanns. Men jag inser också att bara för att jag inte delar någons åsikter, betyder inte det att de inte har rätt att uttrycka dem. Även om jag eller någon annan blir ledsen.

Jag hade inte haft samma problem med lagen om hets mot folkgrupp om den hade använts på ett konstruktivt sätt. Om lagen hade använts enbart för att kunna skingra NMRs demonstrationer när de blir för hotfulla eller för att se till att historien aldrig upprepas skulle det var mer ok. Men när konstnärer som Dan Park döms för hets mot folkgrupp på grund av hans konst har det gått för långt. Hans konst må ha varit smaklös, men konst är konst, man borde få rita vad fan man vill.

I Scotland dömdes en man detta året till fängelse för att han la upp en video på youtube där han lärde sin hund att heila. Nu hände inte detta i Sverige men problemet är det samma. Vad man än tycker om handlingen borde han ha rätt att utföra den. Om youtube inte vill ha honom på sin plattform på grund av detta kan de stänga ner hans kanal. Men lagen borde inte ha med ett smaklöst skämt att göra. Det är väl synd att någon blir ledsen eller känner sig kränkt, men eftersom han inte gick till attack och kränkte eller hotade någon personligen borde han ha rätt att göra så. Det är odemokratiskt och småaktigt att fälla honom i en rätt.

I fel händer kan lagar som lagen om hets mot folkgrupp blir rent farlig. Var går gränsen mellan att döma någon för hens konst och döma någon för hens journalistik. När det kommer till lagar som yttrandefrihet kan vi inte tänja på gränserna.

Lagen om hets mot folkgrupp inskränker min och alla andras rätt till yttrandefrihet. Det är en odemokratisk lag som används på ett dåligt sätt. Dessutom gäller den inte alla grupper. Det är synd att det finns idioter som säger elaka hemska saker, men de måste ha rätt att säga dem. Även om någon blir ledsen eller kränkt.

“I disapprove of what you say, but i will defend to death your right to say it”., en princip som är mycket viktig för demokratin.