Malmöungdomar rör på sig för lite

Färre och färre ungdomar är fysiskt aktiva,. men vad görs åt det?

Malmöungdomar rör på sig för lite

Många ungdomar borde röra på sig mer. Istället för att träna så sitter till exempel många ungdomar hemma och spelar spel. Nackdelen med att många sitter hemma är att de börjar må illa, presterar sämre i skolan och vissa blir överviktiga. Därför är det viktigt att kommunen anstränger sig för att få fler till att röra på sig. 

Enligt studien Ung Livsstil som publicerades 2017 så mår de ungdomar i Malmö som inte är fysiskt aktiva sämre än de som är fysiskt aktiva. Det finns också samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt mående.

Malmö stad arbetar med olika former av bidrag och aktiviteter för att fler unga ska röra sig. De ger även stöd till föreningar för att de ska få bra förutsättningar för att utöva sin verksamhet. Men alla har inte råd eller kan vara med i en förening.

– Jag tror att vi på kommunen måste på ett bättre sätt skapa möjligheter för ungdomar att röra sig på sina villkor. Föreningslivet passar inte alla ungdomar och därför måste kommunen se till att skapa olika alternativ och möjligheter för att röra på sig, säger Karolina Bergmark på Fritidsförvaltning.

Varför är det många ungdomar som inte rör på sig?

– Jag tror att det beror på flera olika orsaker, självklart påverkar hur kommunen har prioriterat ytor för fysisk aktivitet och hur dessa numera prioriteras och inkluderas i stadsutvecklingen, säger Karolina Bergmark.

Finns det tillräckligt med platser där ungdomar kan röra på sig?

– Antalet ungdomar i Malmö blir fler och fler, därför behöver vi hela tiden planera för platser där det finns möjlighet att utöva olika fritidsaktiviteter. Sedan är det en ganska lång process med väldigt många olika aktörer involverade. Men så länge det finns ungdomar som vill göra mer saker på sin fritid än vad de idag gör, så behövs både fler platser och fler möjligheter till olika former av fritidsaktiviteter i Malmö, säger Karolina Bergmark.

Studien Ung Livsstil visar att det är fler tjejer som rör på sig mindre. Tjejer i Malmö kommun rör sig mindre än killar och mindre än tjejer i andra kommuner. Sedan 2012 har ungdomars fysiska aktivitet minskat.

Gisela Nyberg, forskare på Karolinska Institutet. Hon har skrivit en avhandling om ungdomar och träning och hälsa.

– Det är viktigt för ungdomar att träna på både kort och lång sikt. Det är bra för skelettet, muskulaturen och även mentalt. Så det finns flera hälsoaspekter, säger Gisela.

Det finns ett problem att många idrottsföreningar inriktar sig mer mot pojkaktivititer och därför finns det inga aktiviteter för tjejer.

– Det är viktigt att hitta aktiviteter för tjejer i tonårsåldern – för det är oftast då tjejer slutar med sina aktiviteter, säger Gisela.

I Bulltofta finns ett av Malmös utegym.

Vad kan man göra för att fler tjejer ska komma och röra på sig?

– Fråga tjejerna vad de vill göra och anpassa aktiviteterna efter det. Vissa undersökningar visar att tjejer gärna vill gå på gym eller gå ut och springa men att det känns osäkert. Då borde man ordna så det finns en ledare som springer med dem till exempel, säger Gisela.

På Malmö stad försöker man hitta sätt för tjejer att röra på sig mer.

– Vi kan bland annat utveckla och prioritera aktiviteter som tjejer vill göra. Det är även viktigt att vi är med och skapar aktiviteter där alla känner sig välkomna. Vi behöver alltså på ett bättre sätt matcha utbudet av fritidsaktiviteter med tjejers behov och önskemål, säger Karolina Bergmark.

Malmö stad har infört att man som förening får en högre summa pengar per aktivitetstillfälle för en tjej än för en kille. De ger även bidrag för föreningar för att skapa gratisaktiviteter under skollov och efter skoltid. Detta för att barn och unga ska få pröva på nya idrotter och aktiviteter utan kostnad.

– I den mån vi kan så prioriterar vi aktiviteter för tjejer och/eller geografiska områden i Malmö när vi beviljar dessa bidrag, säger Daniel Bernardo Hörlin på fritidsförvaltningen i Malmö.

Varför tror ni att det är fler killar som rör på sig i Malmö?

– Vi tror att vi under många år lyckats väldigt bra i satsningar för idrotter och fysiska platser där många killar traditionellt sätt är aktiva. Sedan är det fortfarande lättare för många killar att delta i olika typer av fysiska aktiviteter än vad det är för många tjejer, det är något vi kontinuerligt arbetar för, att just skapa bättre möjligheter och trygghet för tjejer att delta och vara aktiva, säger Daniel Bernardo Hörlin.