Flera skolor i Malmö förbjuder mobiler

Flera skolor i Malmö förbjuder mobiler

Många skolor runt om i Malmö har börjat förbjuda mobiltelefoner i skolan, detta beror på att många elever inte kan koncentrera sig på skolarbetet och istället koncentrerar de sig på sociala medier. Forskning visar att mobiler kan påverka vår hjärna, man kan bli aggressiv och få sömnproblem av dem.

En av skolorna i Malmö som har mobilförbud, Kirsebergsskolan

En skola som förbjudit mobiler är Kirsebergsskolan. Marie Wesén, rektor på Kirsebergsskolan, tycker att beslutet har haft flera positiva konsekvenser.

– Det fanns diskussioner i skolan om hur man skulle göra med mobilanvändande. Elevråden diskuterade, man diskuterade det i klass råden och i skolrådet. Vi hade redan provat från årskurs F till 6 att inte ha mobiler på skoldagarna. Sen testade vi under hösten 2017 och eleverna och lärarna var väldigt nöjda, säger hon.

Beslutet innebar att eleverna i årskurs 7 till 9 inte skulle ha mobilerna på sig på lektionerna eller i matsalen. I klassrummet och matsalen har man flera skyltar för att påminna elever att de inte får använda mobilen.

Att skolor börjat förbjuda mobiltelefoner är inget som kommunen känner till.

– Jag vet inte något om några mobilförbud. Jag vet inte om skolorna har det. Jag kan heller inte säga något om det har märkts någon skillnad före och efter ett mobilförbud för jag känner inte till något förbud, säger Henric Kahlmeter på grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

– Vi har inga planer på att införa mobilförbud i alla skolor. Skolorna får bestämma själva om de vill ha ett mobilförbud.

Enligt Socialdemokraternas vallöfte kommer de att införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Aftonbladet har gjort en undersökning som visade att 69% tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid. 22% tycker att det borde vara helt förbjudet i skolan och bara 4% tycker att det borde vara helt fritt.

Mobiler påverkar inte bara skolarbetet men också hjärnan. Mobiltelefonen kan även störa sömnen på olika sätt enligt forskning, bland annat på grund av skärmens blåljus. Datorers ljus fungerar som dagsljus som stör den klocka som kroppen har och det kan leda till sömnbrist. Skärmar har också dålig påverkan på ögonen, det kan leda till muskelspänningar och falsk närsynthet.

Intensiv användning av internet och mobiltelefoner kan leda till att hjärnan använder internet som minne och låter bli att komma ihåg saker för att man kan lätt få fram det igen genom att använda internet.

Många ungdomar/barn har problem med att balansera mellan det riktiga världen och det digitala världen och föräldrar ska också hjälpa barnen för att balansera sig. På Kirsebergsskolan har man märkt att eleverna tycker det är bra att skolan begränsar användning av mobiltelefoner.

– Eleverna har varit nöjda och de själva får välja att ha det i väska eller lämna in den, vi har inte bestämt att man måste lämna in mobilen, säger Marie Wesén.

Mobilförbudet på skolan har funnits i sex månader och har haft en påverkan på eleverna.

– Jag kan inte svara på om resultatet har blivit bättre men det har blivit mer fokuserat på lektionerna och mer arbetsro. De yngre barnen har börjat leka mer med varandra, de är inte ensamma för att de spelar inte på sina mobiler längre utan de är aktiva under rasterna istället, säger hon.

Tycker du att man borde införa mobilförbud på alla skolor i Malmö?

– Det vet jag inte. Men på vår skola funkade det och det är viktigt att eleverna är med och bestämmer samt diskuterar.