Det här är skånska politikers framtidsvision

Det här är skånska politikers framtidsvision

Nadia och Evelina har frågat skånska politiker kring vad deras framtidsvision är och hur det kommer att påverka unga. De har försökt nå alla riksdagspartier i Malmö.

Hur ser skånska politikers framtidsvisioner ut? Nadia och Evelina har ring runt och frågat.

Torsten Elofsson (Kristdemokraterna)
Foto: Pontus Karlsson

 

Vad är eran framtidsvision, och hur kommer den påverka de unga?

-Vi har en vision som vill skapa en trygghet för barn och vuxna och självklart familjen. Vi tycker det är bäst för barn från 0-3 att vara hemma i en trygg familjemiljö och för att uppnå det vill vi skapa en möjlighet för att föräldrarna ska kunna va hemma med barnen de första levnadsåren. Vi vill också skapa ett komplement till dagens förskolor genom så kallade dagmammor som kan ta hand om en mindre grupp barn. Vilket gör det lugnare för barnen.

Hur ska ni förminska kriminaliteten bland unga?

– Vi tror att det hänger samman med en trygg uppväxt, det handlar även om att kunna gå på en trygg grundskola/gymnasieskola. Eftersom att väldig många skolkar, blir mobbade och mår psykiskt dåligt. Vilket leder till att vi vill satsa mer på att skapa ordning och reda, genom att
föräldrarna får en aktivare roll i barnets skolgång.

 

Jörgen Grubb                                                          (Sverigedemokraterna)
Foto: Sverigedemokraternas hemsida

 

 

 

Vad är eran framtidsvision, och hur kommer den påverka de unga?

-Vi har en vision om att unga ska få gå i en bra skola där dom känner sig trygga och kunna förbereda sig för arbetslivet efter studierna, Vi vill ha flera kuratorer på skolan eftersom att det finns så många elever som mår psykiskt dåligt, Vi vill att det ska finnas mer kringpersonal/rastvakter eftersom att idag gör lärarna jättemånga arbetsuppgifter som lärarna inte ska behöva göra och att lärarna inte ska behöva jobba i den stressen som dom gör idag.

Hur ska ni minska kriminaliteten bland unga?

-Vår tanke om att försöka minska kriminaliteten är att få ungdomar att inte vända sig till det kriminella livet för att man alltid lyckas utan vi vill att dom ska tycka att det är mer av en högre status att gå till skolan och få kunskap än att slå på folk och mobba. Vi vill stödja ungdomarna som väljer kriminalitet till att gå i skolan och lyckas men med det behöver vi initiativ från föräldrarna att stödja sina barn

 

Hanna Gedin
(Vänsterpartiet)
Foto: Vänsterpartiets hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är eran framtidsvision, och hur kommer den påverka de unga?

– Mer jämställdhet och jämlikhet kring bostäder, skola och jobb. Vilket gör så att det blir bättre för ungdomar överlag. Väldigt många unga lider av psykisk ohälsa på grund av all skolpress och hets. Många blir då oroliga över om de ens kommer komma in på gymnasiet eller kunna ha råd med en bostad och om man lyckas få ett jobb eller inte och den typen av samhällsproblem vill vi lösa för unga. Vi vill till exempel att alla ska kunna gå på en bra skola så att man inte behöver flytta till en annan stad för att få en bra utbildning.  Vi vill inte heller att stora företag ska tjäna pengar på skolan genom att ha färre lärare och vända sig till personer som inte har några särskilda behov.

Hur ska ni minska kriminaliteten bland unga?

– Kriminalitet har alltid funnits och det beror inte på vad man har för etnicitet eller vid vilket område man bor på. Några av orsakerna till att man vänder sig till kriminaliteten kan vara att man ger upp på skolan, eftersom att ens betyg visar att man inte kan få en säker utbildning. Eller att man inte kan få hjälp med sina läxor eftersom att ingen kan hjälpa en på skolan eller hemma. Och då vänder man sig till kriminaliteten för att någon ska se upp till en istället för att någon ska tycka man är värdelös, eftersom man inte kan tjäna sina ena pengar. Alltså grundar sig kriminalitet i ojämlikheten i samhället. Genom att fördela pengar till samhället så kan vi minska ojämlikheten.

 

Nies paarup-petersen
(Centerpartiet)
Foto: Centerpartiets hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är eran framtidsvision, och hur kommer det att påverka det unga?

-Vår framtidsvision är en hållbar och en öppen värld där alla människor får samma möjligheter, just nu tar vi en stor kamp för medmänskligheten som vi tycker är viktig. Det berör ungdomar för att om vi förlorar den kampen så är det många ungdomar som inte kommer kunna få leva det livet de vill. Det finns flera rörelser nu som inte tycker att man ska få älska vem man vill, ha vilken sexualitet man vill eller se ut hur man vill. Därför är det viktigaste nu att jobba emot det så att alla ungdomar får ärva en hållbar och medmänsklig värld.

Vi vill även fokusera på ungdomars psykiska ohälsa efter som att det börjar drabba fler i skolan/gymnasiet därför vill vi göra det lättare att komma in på bup och göra väntetiden på bup kortare så att man kan få hjälp så snabbt som möjligt och ha flera kuratorer på skolan.

Hur ska ni minska kriminaliteten bland unga?

-Det finns väldigt många olika typer av kriminalitet som man måste skilja på. Vi ska satsa på fler poliser ute men självklart kommer inte det att lösa alla problem och nu även tyngre straff på vapeninnehav så att man kan nå fler av dom kriminella. Men det som är viktigt är att skapa en framtidstro igen i dom områden där kriminaliteten är stor. Det vi behöver göra är att satsa på skolgången i de mest kriminella områdena även att de unga som börjar vända sig mot kriminalitet har någon sysselsättning/fritidsaktivitet.