Fältgruppen vill ge ungdomar en bättre fritid

Två Fältare ute i Malmö en kväll. Bild: Malmö stad

Fältgruppen vill ge ungdomar en bättre fritid

I Malmö finns flera initiativ för att främja ungdomar och för att öka tryggheten. Ett av dem är Fältgruppen som jobbar för Malmö stad. De arbetar uppsökande för att upptäcka ungdomar som håller på att fara illa men arrangerar också aktiviteter för unga mellan 13 – 17.

– Vårt mål är att skapa trygghet och aktiviteter för unga. Få ungdomar att känna att de kan påverka deras egen fritid, säger Tobias Embretsen som jobbar i Fältgruppen.

Fältgruppen är ute på kvällar, vardagar och helger och de funkar också som ett informationscenter för ungdomar samt frivilligt stöd för de ungdomar som vill och behöver prata med en vuxen eller hjälp med att kontakta myndigheter. De är också ute på skolor och fritidsgårdar för att prata med unga olika organisationer som arbetar med ungdomar.

Fältgruppen har alltid kläder på sig som har Fältgruppen tryckta på sig. Det har de för att man ska kunna känna igen dem.

– Om det är fysiskt våld mellan ungdomar är det inte vårt ansvar att blanda in oss, vi kontaktar Polisen och låter dem ta hand om situationen men vi försöker alltid stanna kvar som vittne tills polisen kommer om det går. Det är inte vår arbetsuppgift att blanda oss i.

– Om en person känner sig otrygg kommer vi prata med ungdomen och försöka hjälpa hen genom att fråga dem frågor som varför känner du dig otrygg, vi vill veta vad ungdomar tänker och sen försöka hjälpa dem men vi är inga specialister inom behandling.

Fältgruppen kan också följa med ungdomen till olika fritidsaktiviteter om ungdomen känner sig osäker. Om någon har det jobbigt i skolan eller om hen till exempel behöver hjälp med att skriva sitt CV så hjälper Fältgruppen dem vidare till folk inom Malmö stad. Fältgruppen har anmälningsplikt.

– Vi jobbar också med att samtala med ungdomar om vad de vill göra under fritiden och vi gör olika aktiviteter som ungdomar själva tycker om. Vi kan också vara en informationskanal för ungdomar som vill hitta på något, säger Tobias.

Under sommaren har ungdomar tillsammans med Fältgruppen arrangerat utflykter till bland annat äventyrsparken Upzone och ska senare åka till Stockholm och besöka Gröna Lund. De flesta aktiviteterna är gratis men det händer att man får betala en liten avgift.

På den här white boarden skriver Fältgruppen vilka aktiviteter som de kommer ha fram över.

Om man är intresserad av en aktivitet kan man prata med Fältgruppen som sedan kan fixa så att de kan utföra aktiviteten. De har börjat med ett enkätsystem där kan ungdomar skriva vad de vill göra, hur många som kommer, kostnader och om aktiviteter är bara för dem eller för alla ungdomar runt Malmö. Sen samlas ungdomar och någon från Fältgruppen och pratar om vad de tänkte och planerat inför aktiviteten.

– De får inte göra vad det vill, vi i fältgruppen måste träffa och planera tillsammans med ungdomarna först, säger Tobias.

– Vi känner själva att vi sprider trygghet och vi har också haft ungdomar som har sagt det till oss samt vuxna som tycker om det vi gör, säger Tobias.

Ett av sätten som Fältgruppen når ut till ungdomar i Malmö är att dela ut lappar på skolor och fritidsgårdar.

 

Fakta:

Vill man komma i kontakt med Fältgruppen kan man höra av sig på 040-342539, faltgruppen@malmo.se eller @faltgruppen på Instagram eller Fältgruppen Malmö Centrum på Facebook.