ENKÄT: Vilket landslag hade du supportat om Sverige inte var med i VM?

ENKÄT: Vilket landslag hade du supportat om Sverige inte var med i VM?

Ahmed från Ung i Malmö frågar om vilket lag de hade supportat om Sverige inte var med i VM.

 

Mette Nilsson, 43 år, Fritidspedagog, Helsingborg

–  Jag hade supportat Danmark för att jag är halvdansk, halvsvensk och halvnorsk.

 

Karin Höckert, 30 år, Studerande, Malmö

–  Jag hade supportat Danmark eftersom att vi är grannar.

Cormen San Miguel, 39 år, Sjuksköterska, Malmö 

–  Jag hade supportat Spanien eftersom att jag är halvspansk.

Niklas Merin, 48 år. Studerande, Malmö

–  Jag hade supportat Island för att de har mycket krut.