Kvinnor bortglömda i historieböckerna

Kvinnor bortglömda i historieböckerna

Historia är ett viktigt ämne i skolan. Där lär man sig om gamla händelser och personer för att man inte ska glömma bort historien, men på lektionerna lär eleverna sig nästan bara om män.

Irja Bergman tycker att eleverna borde lära sig mer om kvinnor på historielektionerna.

Irja Bergman ska börja i sjuan och är besviken på hur lite fokus det har varit på kvinnor i undervisningen på mellanstadiet. De fick mest lära sig om kvinnor i allmänhet som exempelvis om de som var med och hjälpte till under franska revolutionen.

-Då fick vi reda på att kvinnor var med och påverkade revolutionen och sedan lite fakta om Marie Antoinette. Sedan när vi lärde oss om andra världskriget så fick vi veta massor av fakta om män som var med under kriget till exempel om Adolf Hitler, men inte så mycket om kvinnor, säger hon.

Irja Bergman tycker att det är dåligt att hon inte har lärt sig så mycket om kvinnor och att det knappt finns med några kvinnor i de läroböckerna som hon har i skolan.

-Nu tror folk att det bara är män som har gjort saker i historien, men det stämmer inte. Kvinnor har också gjort saker. Så nu när vi inte har läst så mycket om kvinnor så uppmärksammas de inte på samma sätt som män, säger hon.

Irja Bergman fick en lista på historiska kvinnor, namnen som är inringade med grönt är de namnen som hon kände igen eftersom att hon lärt sig om de i skolan.

Chefredaktören Eva Bonde på tidningen Historiskan som fokuserar sig på kvinnohistoria, är en av de som vill att kvinnor ska lyftas fram mer i historien.

-Jag tycker att det är viktigt att vi lär oss om kvinnohistoria eftersom att det är en del av våran gemensamma historia. Den historieskrivning vi utgår från i dag är mansdominerad, säger hon.

Eva Bonde menar att den mansdominerade historien skapades på 1800-talet enligt den tidens samhällsnormer. Den återspeglar egentligen inte den verkliga historien.

-Kvinnor marginaliserades eller raderades ofta medvetet ur historien och i de undantag då de lyftes fram var det ofta för att visa upp dem som avvikande, som något exotiskt eller ovanligt. Många tror att vår historieskrivning är objektiv, men den bygger på individuella tolkningar av det förflutna, säger hon.

Ulf Wagner, som är läromedelsutvecklare på läroboksföretaget Gleerups, säger att det kan vara svårt med att lyfta fram kvinnor i historien när det gäller politik eftersom att kvinnor inte haft lika många politiska poster. Det kan vara en anledning till att de inte nämns så mycket i läroböckerna.

-Vi har också gett ut böcker som bara handlar om kvinnohistoria så att lärare som vill ska kunna undervisa i det, säger han.

Irja Bergman tycker att trots att det finns böcker som bara handlar om kvinnor hjälper det inte alltid, för det blir upp till varje lärare att välja de böckerna där kvinnor är i fokus.

-Det känns som att lärare ändå väljer de vanliga historieböckerna där det inte finns med så många kvinnor, säger hon.

Ulf Wagner tycker att det är viktigt att kvinnor uppmärksammas i historien.

-Det är viktigt att kvinnor får erkännande för de har ju faktiskt gjort historien. Många kvinnor har till exempel deltagit i krig och drivit företag med mera, men de tas sällan upp, säger han.

Ulf Wagner menar att ett sätt för att lyfta fram fler kvinnor är att skriva läroböcker som fokuserar mer på socialhistoria. Det handlar bland annat om familjen och arbetsplatsen, där kvinnor har haft en tydligare roll.

-Våra författare är inte forskare utan använder de böcker som historieforskare tagit fram. Det måste helt enkelt forskas mer om kvinnohistoria för att det ska kunna komma med i läromedlen, säger han.

Ung i Malmö har sökt Skolverket för att få en kommentar om kursplanen för historia, utan resultat.