Så hindrar skolan kriminella verksamheter

Så hindrar skolan kriminella verksamheter

Kriminalitet kan ofta uppstå i skolor och därför måste skolorna agera och ta tag i problemet i god tid.  Det bekräftar statistik från Brottsförebyggande rådet som visar att nästan hälften av eleverna uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Utsatthet för brott är alltså vanligt bland ungdomar.     

Västra Hamnens skola byggdes år 2010 och är en 4-9 skola med fritidshem.

Julija Radeson Lindeberg är biträdande rektor på Västra Hamnens skola och hon nämner att de jobbar mycket med värderingar.

–Vi försöker ge de rätta värderingar redan från början i årskurs fyra och försöker visa hur man är en god samhällsmedborgare.

Julija Radeson Lindeberg menar att med rätt värderingar blir man en god samhällsmedborgare och det bör man börja med.

–Vi ger även eleverna möjlighet att ta upp sådant i klassrådet där detta ämne kan diskuteras bland elever. Under rasterna har vi aktiviteter där de får de lära sig om bemötande och värderingar, säger hon.

Kriminalitet i skolan kan uppstå på grund av olika anledningar och oftast är det svårt att upptäcka dem. Julia Ljungberg, rektor på Bellevueskolan säger att det är riskfaktorerna man bör fånga.

–Vi tycker att den viktigaste uppgiften är att upptäcka riskfaktorer såsom utanförskap, psykisk ohälsa eller att man tillhör ett gäng, det är mer sådana faktorer vår skola är observanta på, säger hon.

Kriminalitet börjar oftast med grupptryck och det finner man oftast i skolan.

–Vi försöker jobba med att alla ska lyckas och att alla ska ha goda förutsättningar, skolgång är ju en framgångsfaktor, säger hon.

Östra skolan är en högstadieskola från årskurs 7-9 och invigdes år 2011 i Augusti.

Skolor jobbar ständigt med att förebygga kriminalitet och Wail Rabi, biträdande rektor på Östra skolan säger att nyckeln till ett fungerande liv är att studera.

– Först och främst är det viktigt att lära eleverna vad som är rätt och fel både vad gäller etik och moral samt att man ska ta sina studier på allvar. För klarar man av skolan har man en bättre möjlighet för en bra framtid, säger han.

Wail Rabi menar att med studier kommer man långt.

– Vi jobbar ständigt med vår värdegrund och det finns hela tiden involverat i vårt arbetssätt inom vår verksamhet. Ibland kan vi även ägna temadagar åt vårt värdegrunds arbete. Om man är en god samhällsmedborgare väljer man inte den vägen utan snarare tvärtom där man bidrar till ett ännu bättre samhälle, där vi hjälps åt och trivs, säger han.

Många skolor satsar på temadagar där de gör eleverna medvetna om den kriminella verksamheten och dess bieffekter.

Helja Bordbar är elev på Söderkullaskolan och upplever att skolorna faktiskt gör något åt saken.

– Så fort skolan får syn på något opassande reagerar de och ringer föräldrar så de också blir informerade, det tycker jag är bra.