Trivsel i skolan ska öka motivationen

Trivsel i skolan ska öka motivationen

Under de senaste decennierna har antalet ungdomar som presterar sämre i skolan ökat drastisk enligt Skolverket. Allt fler barn mellan 11-16 års ålder drabbas av olika anledningar som stör deras pluggande och koncentration för skolan. Men många skolor i Malmö arbetar för att förbättra elevernas situation.

Värner Rydénskolan är en av de skolorna där skolledningen jobbar aktivt för att förbättra elevernas skolarbete och gör det bättre för dem.

I en intervju säger Ingela Svahn, rektor för Värner Rydénskolan, att hon tycker att man ska hitta rätt metoder för varje elev så att varje elev kan få ett betyg och hon tror på alla elever.

-Jag tror att det finns mer än en anledning till varför ungdomar inte presterar så bra i skolan och en av dem är att elever inte är motiverade, att de inte tycker att undervisningen är intressant och spännande, eller så kan det vara att man inte riktigt vet vad man ska göra efter grundskolan, säger hon.

Ingela Svahn, rektor på Värner Rydénskola.

Många ungdomar har svårt med att få motivation och hitta inspiration med skolarbete och därför ger de flesta upp med att försöka och att kämpa.

-Det kan vara att man tycker att det är svårt och inte riktigt förstår vad det är som händer på lektionerna eller vad det är man ska kunna. Dessutom så kanske elever inte får tillräckligt mycket hjälp. Vissa elever kanske har andra problem med livet som gör att det blir svårt att koncentrera sig på studierna, fortsätter Ingela Svahn.

Att elever inte får den hjälp som de förtjänar och har all rätt att få är något som händer mycket ofta och är en stark anledning till varför ungdomar inte presterar lika hårt som de kunde ha gjort.

Ali Amed Farah, 15 år, elev på Vittraskola.

Ali Ahmed Farah, 15 år, elev på Vittraskolan, tycker att det beror på dålig vägledning från lärare.

-Jag tycker att man får dålig vägledning från lärararna. Från mitt perspektiv inom min skola så får föräldrarna inte tillräckligt med information och genom det sättet så tror föräldrarna att vi presterar bättre än vad vi gör, så jag skulle säga att det inte hjälper på något sätt.

Ali Ahmed Farah tycker att inte att lärarna bryr sig så mycket om elevernas situation.

-I slutet av dagen bryr sig personalen om sin lön och vill inte ha något med eleverna att göra, så skolan bidrar inte, säger han.

Sara Osmani är 14 år och går på Värner Rydénskolan. Hon tycker också att lärarna borde visa mer intresse för deras elever.

-Jag tror att anledningarna till varför majoriteten av ungdomarna presterar dåligt i skolan är för att de inte får tillräckligt med stöd från lärarna. De flesta lärarna visar inte ett stort intresse för deras elever, speciellt om eleven ofta hamnar i problem.

Sara Osmani, 15 år, elev på Värner Rydénskolan.

Sara Osmani menar att det också är lärarens ansvar att se till att verkligen samarbeta med familjemedlemmar för att hjälpa eleven.

-Jag tycker att lärarna verkligen borde få kontakt med föräldrarna och prata om hur de kan göra det bättre för varje elev och se till att lärarna hjälper eleverna nå till det betyget de vill, säger hon.

Silvia Khdir, 15 år, elev på Värner Rydénskola.

Även Silvia Khdir, 15 år, är elev på Värner Rydénskolan. Hon säger att hon tror anledningen till att elever inte visar intresse för lektionerna är för att ungdomar går in i puberteten.

– Man kanske gillar någon och när den personen sitter i rasthallen så skolkar man för att sitta o prata med den personen, säger hon.

Ingela Svahn, rektor på Värner Rydénskolan, tycker att man ska titta på undervisningen och att lärarna måste fundera på hur de kan göra för att eleverna ska lära sig bättre.

-Jag tror man måste prata med eleverna och lyssna på dem och i vissa fall behöver någon mer hjälp än det de redan får. Ibland kanske man inte kan göra allt det som vi skulle kunna göra och vissa gånger gör vi kanske fel saker. Generellt tycker jag att det handlar om att skapa en skola där elever trivs och känner sig motiverade, säger Ingela Svahn.