Olika åsikter om nationella proven

Olika åsikter om nationella proven

De nationella proven har uppmärksammats mycket den senaste tiden på grund av fusk, känslor och resultat. Rektorer tycker att proven är ett bra sätt att mäta kunskap, men många elever känner sig stressade.

Nationella proven görs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och några kurser i gymnasieskolan. Nationella prov är ett prov som mäter elevens kunskaper som gör det enklare för läraren att sätta betyg.

Leonora Adilova, 13 år, elev i Stenkulaskolan och bor i Rosengård.

13-åriga Leonora Adilova tycker att det är viktigt med nationella prov men samtidigt stressande.

– Det hjälper mig väldigt mycket eftersom jag får reda på vilken nivå jag ligger på. Däremot så blir jag väldigt nervös och illamående, säger hon.

Amerah Al-Kefagy, 15 år, elev i Einar Hansengymnasiet och bor i Rosengård.

Amerah Al-Kefagy, 15 år, håller med om detta, men tycker att det känns orättvist för vissa elever.

– Proven är likadana i hela Sverige, det kan vara orättvist för att alla inte ligger på samma nivå, säger hon.

Många elever i grundskolan tycker att nationella prov är svårare och mer betydelsefulla än ett vanligt prov.

Eva-Marie Schultz, 64 år, rektor på Örtagårdskolan och bor i Triangel.

Rektorn på Örtagårdskolan, Eva- Marie Schultz, tycker att det nationella provet är lite för ”svenskt”.

– För ett par år sedan handlade det nationella provet i svenska om barnkalas med gräddtårta, men många av våra elever firar inte kalas på det sättet. Istället har man familjefest eller liknande. Våra elever hade svårt att förstå eftersom de inte firar på det sättet, och därför presterade de sämre, säger hon.

Aesar Al-Azzawi som ska börja nionde klass känner sig lite stressad när han ska göra ett nationellt prov.

– Jag tycker att nationella proven är lite svårare än ett vanligt prov eftersom det är ett oförberett prov, säger han.

Åsa Rantzow och rektor på Husieskolan.

Rektorn på Husieskolan, Åsa Rantzow, tycker att lärarna har som ansvar att lugna ner eleverna som känner sig stressade och nervösa.

– Det var några elever som var nyanlända i år och skolan bestämde att de eleverna inte skulle göra nationella provet, säger Åsa Rantzow.

Rakan El-Mahmoud, 13 år, ska börja sjuan och bor i Rosengård.

Rakan El-Mahmoud ska börja årskurs sju och tycker att nationella prov ska bort, eftersom det påverkar honom och många andra på ett negativt sätt.

– Jag tycker att det ska försvinna helt eftersom att det får många elever att känna panik, bli nervösa och stressade. För min del glömmer jag bort mycket kunskap på grund av nervositeten under denna situation, säger han.

Marcello Marrone, chef på Skolverkets enhet för vuxenutbildning, meddelar att nationella prov är ett av flera verktyg som kan användas för likvärdig bedömning av kunskaper.

– Nationella prov kan hjälpa på två olika sätt. Det första är att läraren och eleven kan se vilken nivå elevens kunskaper ligger på, det andra är att de kan se vad eleven och läraren behöver förbättra sig på, säger han.

Skolverket är medvetna om att nationella prov kan skapa stress för elever och det finns en del forskning kring det. Det är regeringen som har bestämt att nationella proven ska genomföras.