Hur når föreningar ut till ungdomar?

Julia Jakob nickar bollen.

Hur når föreningar ut till ungdomar?

Det finns många föreningar i Malmö men hur vet man vilken förening som passar en bäst? Många ungdomar går på olika sporter men hur får de egentligen reda på vart de sporterna finns? Är det från kompisar, skolan eller från olika hemsidor/sociala medier?

Det finns många hemsidor där du kan leta upp vilket sport som du vill gå på. Ett exempel på en sådan hemsida är Malmö stads hemsida, där kan man hitta vilka sporter som passar en bäst. Sedan kan man se i vilken stadsdel de sporterna finns och sedan kan man t.ex. ta den som ligger närmast en.

De flesta ”självständiga” föreningar har sina egna hemsidor där det står allt från hur gammal man måste vara för att kunna vara med i föreningen och när det är dags att anmäla sig inför den nya terminen.

Om man inte kan ”reglerna” till den sporten som man vill gå på  kan man till exempel använda sig utav Youtube eller någon blogg. Man kan också hitta inspiration om sporten som man vill gå på till exempel på Youtube.

Om man vill starta en egen förening kan man gå till Malmö Stad.

Louise Nilsson arbetar som planeringssekreterare på fritidsförvaltningen på Malmö stad. Ung  i Malmö har intervjuat henne angående föreningar.

Hur många föreningar finns det i Malmö?

– Fritidsförvaltningen har 550 registrerade föreningar men i Malmö finns det flera tusen ideella föreningar.

Hur ser fördelningen ut?

Det finns en blandning mellan sport, natur och kultur. Det finns bland annat många idrottsföreningar.

Hur hjälper Malmö stad föreningarna?

– Vi ger stöd  i form av utbildning, hittar lediga lokaler och hjälper till med ekonomiskt bidrag.

Hur jobbar föreningarna med att nå ut till ungdomar? 

–  Vi använder oss av fritidsförvaltningens hemsida ”Kul i Malmö” där föreningar kan lägga in sina gratisaktiviteter. Föreningar marknadsför sig genom att gå runt till olika skolor och använda sig av deras hemsidor och Facebook.

 

Ung i Malmö har intervjuat Patrik Lundqvist som är ungdomsansvarig för Malmö Badmintonklubb.

Hur når ni ut till ungdomar som vill gå på badminton?

– Vi har en Facebooksida och en hemsida på nätet där man kan kolla in oss och vad vi gör.  Vi åker runt till olika skolor där vi spelar badminton och ger ut flygblad.

Varför tycker ni att det är viktigt att nå ut till ungdomarna?

– Det är viktigt för att vi vill att ungdomarna ska göra något som de tycker är roligt istället för att inte göra något alls på sin fritid.

Vilken av era reklamer funkar bäst och ger er fler besökare?

– Det är antingen att vi åker runt till skolor eller att folk som spelar badminton informerar deras vänner så att deras vänner blir intresserade.

 

Ung i Malmö har också intervjuat Anna Penco som är ordförande till Malmö balettförening.

Hur når ni ut till ungdomar som vill gå på balett?

– Vi har en Facebooksida. Vi har inte prioriterat att nå ut till ungdomar vilket vi kommer att göra så fort vi får ett fart på föreningen. Då kommer vi jobba mycket mer med att få ungdomar intresserade.

Varför tycker ni att det är viktigt att nå ut till ungdomarna?

– För att det är inte så många som vet att vi har denna föreningen. Balett är inte så ”populärt” just nu och därför tycker vi att det är viktigt att få ungdomar att dansa och prova på balett.

 

Julia, Jakob och Winnie, Fu är båda aktiva inom en förening. Dom tycker båda att det är roligt att hålla på med något på fritiden.

Hur hittade du din förening?

– Jag hittade min fotbollsförening genom mina vänner, jag fick information av dem att börja där och då gjorde jag det, säger Julia Jakob.

– Jag hittade min förening när jag sökte efter gymnastik på internet. Där hittade jag deras hemsida och sen fick jag också information av mina vänner, säger Winnie Fu.

Julia Jakob spelar fotboll i klubben BK Olympic. Bilden är tagen på en fotbollsplan som ligger mellan Nydala och Hermodsdal.