Revfitsweden vill att alla ska träna

Oscar Salazar jobbar på Revfitsweden.

Revfitsweden vill att alla ska träna

Oscar Salazar är 27 år gammal. Bor på Nydala och jobbar på Rev fit Sweden. Han bygger ett stor ute gym för att alla kan träna. Det Revfitsweden ligger på Lindängen. Det heter Revfitsweden man kallas också det utegym.

Vad gör ni?

Oscar berättar att de erbjuder i ”Malmös bästa utomhusträning”. i deras träningskoncept ingår Ruffie Träning, MuvNat, suples Bulgarian Bag kettebells, OCR Personlig träning och mycket mer!

Vilka är ni?

– Revolutionary Fitness menar att en god hälsa är en rättighet och vi arbetar för alla ska få ta del av denna rättighet.

Oscar berättat tillsammans de arbetar för att hitta de som tycker om träning att de kan hjälpa de.

– Det är verktyg som behövs för att göra en förändring mot ett hälsosamt liv. Vi träna balanser och över kroppen och mycket mer för att ni mår bra.

– Jag hoppas att jag kan hjälpa er. Därför jag bygger det utegym på Lindängen. För att där finns inte möjlighet att de träna.  Genom att använda den miljön som finns där i omkring oss. Bevisar vi för oss själva och alla andra, att allt som behövs är varandra som vi kan hjälpar er.

Utegymmet lockar många människor.

Varför gratis träning på Lindängen?

Oscar berättat Revolutionary Fitness Sweden har som uppdrag att arbetar med Fintess justice.

– Det betyder att vi bygger gemenskap och mångfald vi tillsammans, för en rättvis och jämlik hälsa&fintess kultur i Malmö . Därför valde vi att ha gratis träning på Lindängen för att där området är inta bra alla säger där finns mycket dåliga människor alla rädd. Därför jag bestämde att bygger utegym där för att alla ska kunna få kunskap med att ha hand om sin egen kropp och bygga vi tryggheten på området. Kanske det blir bra.

Tidens träning på måndag börja kl 18.00–19.00 på konsthallstorget, onsdag kl 19.00-20.00 , torsdag kl 18.00-19.30  och på lördag kl 12.00-13.00 på Lindängensparkens utegem (gratis) så de träna på olika platser.